Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
265 postów 1170 komentarzy

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obrad żydowskiego Knessetu na Polskiej Ziemi

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

MY POLACY na DEMONTAŻ NASZEGO PAŃSTWA zgody NIE DAJEMY !!!

*****

Ruch Narodowy Polski

18.01.2014

Dariusz Benedykt Ciesielski

 

 

benedykt.dariusz@wp.pl

Sławomir Andrzej Zakrzewski

669 406 981

 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

L i s t   O t w a r t y

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

 

Szanowny Panie

 

Z zażenowaniem odnotowaliśmy informację, że w Polsce mają mieć miejsce obrady parlamentu obcego państwa. Bardzo wpływowego i awanturniczego państwa, które nie potrafi współistnieć w zgodzie ze swymi sąsiadami, a jego polityka wzbudza sprzeciw na całym świecie. Czy to znaczy, że już najemnicy z Polski nie będą jeździć na żydowskie wojny, bo będą się one odbywać na terytorium naszego Kraju?

Wspierał Pan koncepcję Polski w NATO i „Unii Europejskiej”. Byliśmy temu przeciwni. Nie były to koncepcje budowy bogatej, suwerennej i bezpiecznej Polski. Udostępnienie izraelskim służbom naszego terytorium temu bezpieczeństwu również nie służy.

Roman Dmowski, klasyk polskiej polityki, wskazał na podstawową zasadę, że każdy naród powinien być gospodarzem w swoim suwerennym państwie. Tego właśnie domagamy się - my przeciwnicy - zawłaszczenia i podporządkowywania Polski przez obce strefy wpływu.

Niniejszym pragniemy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw, aby na terenie suwerennego państwa, w którym pełni Pan czasowo funkcję prezydenta, odbywały się manewry obcych wojsk, służb specjalnych, aby praca polskich instytucji państwowych podlegała nadzorowi i wpływom służb obcych. Nie zgadzamy się na przyzwolenie prowadzenia swobodnej i zalegalizowanej działalności ośrodkom medialnym, dziennikarzom, fundacjom, organizacjom pozarządowym reprezentującym obce strefy wpływu. Jest nam niezwykle przykro, że na terytorium Polski działają wrogie wobec Polski i naszych sąsiadów dywersyjne ośrodki.

Pragniemy zwrócić uwagę, że pokój w Europie jest pozorny. Trwa totalna wojna informacyjna, na wszystkich możliwych frontach. Państwo, które zrezygnuje ze swojej własności, wykastruje własne służby, wpuści obce media i agencje obcych stref wpływu nie zapewni bezpieczeństwa swojemu narodowi nie będzie mogło przetrwać.

Pragniemy podkreślić, że atak na państwo i jego bogactwa w doktrynie tej wojny zaczyna się od destrukcji moralnej, od niszczenia kultury, szkolnictwa, obyczajowości, rodziny, od podważenia zasad etyki. Dopiero zdegenerowane pokolenie narodu może wydać „samodzielnie” wyrok na siebie i przyszłe pokolenia. Tego mogą chcieć wykolejeńcy, degeneraci, kosmopolici, pewne mniejszości, ale nie świadomi Polacy. 

Ze smutkiem zauważyliśmy nazbyt serdeczne kontakty Izraela ze skompromitowaną złodziejstwem częścią elit Trzeciej RP. Budzi to niekorzystne komentarze i obniża prestiż naszego państwa. Wystąpienia części polskich „elit” zachęcające Polaków do udziału w NATO, rozszerzania UE i wspierania Izraela zmusza do analizy tych wszystkich finansowych kontekstów i powiązań. Owi popierający są zamieszani nad Wisłą w liczne afery, dziwnie „nic nie wiedzieli” o gigantycznych wyciekach pieniędzy z budżetu Polski, nie reagowali na powszechne złodziejstwo, paserstwo czynione na majątku narodowym, które stało się elementem rządów pookrągłostołowych. Tacy to „Polacy” kreują politykę w Polsce. NATO i Niemiecka Unia Europejska ma tylko takich mędrców. Oni dla realizacji swych celów są gotowi podpalać granice i domy sąsiadów.

Z uwagą i zażenowaniem wysłuchaliśmy przemówienia Lecha Kaczyńskiego. Powiedział on w Izraelu, że niezależnie od tego, kto będzie w Polsce sprawował władzę będzie realizował politykę żydowską. Tę politykę prowadziły wszystkie posolidarnościowe rządy. To destrukcyjne i gorszące postępowanie wobec Polski i Polaków jest przez Pana kontynuowane. Polacy z niedowierzaniem przyglądają się nowej modzie przeobrażania się krypto-syjonistów w neofitów narodowych. Można popatrzeć jak 11 listopada z prezesem Kaczyńskim robicie sobie wyścigi, kto pierwszy złoży kwiaty Romanowi Dmowskiemu. Ten nieszczery gest wkrótce blednie w blasku zapalanych chanukowych świec.

Z czego konkretnie wynika ta usłużność i uległość „elit” w Polsce wobec Izraela i Żydów? Wiemy z historii, że w międzywojennej Polsce marszałek Piłsudski sprowadził i nadał prawa obywatelskie ponad 600 tysiącom Żydów. Mieszkało ich w Polsce łącznie około 3 milionów. Dowiadujemy się, że 6 milinów Żydów wymordowali Niemcy. Niedawno dowiedzieliśmy się, że do Polski chce wrócić 3 miliony Żydów. Dodajmy do tego, że Żydzi twierdzą, że ich w Polsce nie ma. Stwierdzają: „No gdzie wy widzicie tych Żydów! Nie jesteśmy w stanie rozwiązać tych matematycznych zawiłości, dlatego skupimy się na tym stwierdzeniu, że ich w Polsce nie ma. Jak zatem rozumieć zainicjowanie dni judaizmu, do których obchodzenia, kolejny raz jesteśmy zmuszani? Jak rozumieć posolidarnościowy wybuch judaizacji w kościele, szkole, kulturze, polityce? Z czego wynika nadreprezentacja mniejszości we władzach w Polsce? Czy to są zjawiska urojone, lub wirtualne? Dlaczego nie promujemy polskiej kultury? Dlaczego nie realizujemy polityki narodowej polskiej? Z czego zatem wynika to zauroczenie obcym? Tego wszystkiego nie wymaga dialog Polaków z Żydami, to nie jest konieczne do zachowania poprawnych stosunków między państwami.

Dowiedzieliśmy się po niewczasie, że plan zrobienia w Polsce przewrotu był znany masonerii w Polsce już w 1976 roku. Już wtedy było zaplanowane połączenie państw niemieckich i wtedy też była mowa o krzywdach terytorialnych, jakich podobno Niemcy doznały. Dowiedzieliśmy się, że ten przewrót, ta cała hucpa z „Solidarnością” to było od „a” do „z” zrealizowane przedstawienie przez obce i krajowe już wcześniej „sprywatyzowane” służby. Efekt jest taki, że od 1980 roku za granice wyjechało 6 milionów Polaków, a państwo, które było potęgą gospodarczą, w którym Polacy rok po roku stawali się bogatsi i przejmowali władzę zostało przetransformowane do roli kolonii – rezerwatu. Już drugie pokolenie Polaków wychowywane jest przez antynarodowy system, a rządzą nami prostytutki polityczne i paserzy. Warto tu zauważyć, że przewrotem kierowało wiele osób żydowskiego pochodzenia współpracujących między innymi z KOR-em, ROPCiO „Radiem Wolna Europa”.

Po 1980 roku zostaliśmy wepchnięci do niemieckiej strefy wpływów. Proszę sobie wyobrazić, co to oznaczało dla naszego narodu w czasie „namawiania” nas do Unii Europejskiej. Mieliśmy z wszystkich mediów tylko pro-unijną propagandę. Stają nam przed oczyma naciski grup polityczno-medialnych – brał Pan w tym udział - przed polskim referendum w sprawie przyłączenia do Unii w roku 2003. Niektórzy z nas padli wtedy ofiarą służb mundurowych przymuszanych do szykanowania i usuwania przeciwników UE. Znów warto zauważyć, że w tę propagandę i w procesy przygotowania anszlusu było zaangażowanych wiele osób pochodzenia żydowskiego. To się w głowie nie mieści, ale kiedy w roku 2002 na pl. Piłsudskiego w milczeniu trzymaliśmy transparent z napisem ‘’UE NIE” zostaliśmy oskarżeni o antysemityzm?!

Anszlus do Unii Europejskiej to transformacja z państwa do kolonii, a z narodu właściciela i gospodarza do narodu odartych z wszystkiego niewolników. To istne Eldorado dla zagranicznych banków i międzynarodowego, w szczególności niemieckiego kapitału. Udostępnienie kraju, jako rynku zbytu i safari do nowoczesnego, współczesnego połowu niewolniczej siły roboczej. Mamy fasadową demokrację, która w rzeczy samej jest totalitarną dyktaturą mediów, służb i ośrodków finansowych, które się w nim zainstalują. Byliśmy kolejnym anektowanym państwem, kolejną kroplówką dla tego zrodzonego w chorych głowach projektu pod nazwą Unii Europejskiej. Czy celem solidarnościowego przewrotu była likwidacja naszej polskiej własności i likwidacja naszego państwa?

24 lipca 2005 roku podczas uroczystości 86 rocznicy powstania policji honorowym gościem był Szewach Weiss. Jego przemówienie było głównym punktem programu. Wraz z Danutą Hubner zostali odznaczeni złotymi medalami zasługi -- UWAGA!!! -- za zasługi dla Polskiej Policji. Takie przykłady kolaboracji z osobami pochodzenia żydowskiego reprezentującymi obce państwa można mnożyć.

Dalecy jesteśmy od generalizowania i stosowania w naszych ocenach odpowiedzialności zbiorowej, ale stajemy w prawdzie i musimy stwierdzić, że kolejny raz w naszej trudnej historii środowiska żydowskie stanęło przeciw nam, ramię w ramię z naszym okupantem. Chcielibyśmy usłyszeć Pawła Śpiewaka, który odcina się od popierania przez warszawską gminę żydowską marszy sodomitów, Chcielibyśmy usłyszeć od najmłodszego z Gebertów słowo przepraszam za siebie, swego ojca i dziadka. Od Bronisława Wildsteina słowo przepraszam za współpracę z KOR-em, za ingerencje w wewnętrzne spawy Ukrainy, z Izraela przeprosiny za Katyń i inne zbrodnie NKWD, za kolaborację z Niemcami i bolszewikami, za holokaust alkoholowy. Nie słyszymy ze środowisk żydowskich potępienia, do dziś przez wielu Żydów praktykowanej zbrodniczej ideologii Talmudu. Słyszymy tylko ciszę. To jest tak samo jak słuchamy opowieści o dobrych Niemcach i zastanawiamy się, dlaczego żaden z nich do nas nie napisał, że ich rząd sprzeda Polakom za ogromne pieniądze złom - niemieckie czołgi z lat siedemdziesiątych. Nie chcemy przez to powiedzieć, że nie ma dobrych Niemców, czy Żydów. Chcemy tylko zaznaczyć, że dialog w tych warunkach jest prawie niemożliwy.

Ile są warte zawierane sojusze? Tak niesymetryczne relacje z Izraelem, USA Niemcami i Wielką Brytanią. Czy zdarza się, że obywatel USA kupuje sobie polską wizę i jest zawracany na polskim lotnisku? Dlaczego tolerujemy żydowskie kłamstwa historyczne i szkalowanie Polaków? Dlaczego tolerujemy bezczelne roszczenia finansowe światowych środowisk żydowskich?  Izrael udziela schronienia zbrodniarzom wojennym, tym którzy w powojennej Polsce zaprowadzili krwawy terror, mordercom syna Bolesława Piaseckiego i złodziei z czasów obecnych. Polacy chcą dobrych symetrycznych stosunków na jak najlepszych zasadach z wszystkimi narodami.

 

 

Procesy uruchomione przez natowskich i unijnych mędrców, światowe finansowe i biznesowe grupy wiodą do kolejnego ogrania Słowian i samozniszczenia Europy.  Gdy kolejny raz urządza się nam Europę „po nowemu” i już widać antychrześcijańskie i antysłowiańskie tendencje owych nowych mód. Antynarodowa UE bardzo skrzywdziła wiele narodów. Kultura i ludy Europy mają być wyparte przez inne. My na to się nie godzimy. Nie zgodzimy się nigdy, na przygotowywaną nam przez WASP-ów, podrzędną rolę parobka we własnym gospodarstwie. Na zmuszanie do masowej emigracji zarobkowej i poniżanie przez ekonomiczne procesy.

Po co o tym piszemy? Nie mamy złudzeń. Chcemy tylko żeby zdawał Pan sobie sprawę, że Polacy orientują się w swoim położeniu. Nie można na nas grać tak jak Jankiel grał na tych patriotycznych, ale pustych, polskich łbach w swojej karczmie. Wiemy, że sprzeniewierzyliście już prawie wszystko, że nie macie możliwości dalszego utrzymania stanu obecnego, że szykujecie nam kolejny przewrót. Proszę spojrzeć na wschód. Zobaczy Pan męża stanu - prezydenta Łukaszenkę. Może się Pan wiele nauczyć i wziąć przykład. Niech Pan spojrzy szeroko. Zobaczy Pan kraje gdzie złodzieje majątku narodowego trafiają do więzienia, przedstawiciele obcych agentur są wysyłani do domu, wprowadza się zakazy destrukcji i demoralizacji, zakazuje się reklamy alkoholu, przeciwstawia się fali zepsucia i zwyrodnienia płynącej z Berlina i Tel Avivu, etc.

Rozumiejąc tę trudną sytuację naszego narodu, który nie do końca ma wpływ na przebieg zdarzeń, chcemy jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że my Polacy na demontaż naszego państwa zgody nie dajemy!

 

 

Życzymy Panu życzliwszego spojrzenia na Polaków, chrześcijan i inne narody słowiańskie.

 

Szczęść Boże.

Dariusz Benedykt Ciesielski

Sławomir Andrzej Zakrzewski

 

//konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/01/18/list-otwarty-do-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej/

 

KOMENTARZE

 • Jestem przerażony
  Chciałbym jeszcze znowu podkreślić ,wszelkie takie odezwy chociaż jak najbardziej uzasadnione nie będą mieć żadnego znaczenia dopóki te odezwy nie trafią do mediów publicznych.
  Przecież Pan prezydent Komorowski komu hołduje a raczej kogo słucha.I pozwole znowu przytoczyć parę zdań ze wspomnień Albina Śiwaka na temat jego rozmowy żydówką matką Michała Boni.
  ,, Ja znałam oboje rodziców pani prezydentowej Komorowskiej.Byli to żydzi,że Polaków utopiliby w łyżce wody.Pan Komorowski,który prawdopodobnie jest Polakiem,ale chodzi na smyczy swej żony,żydówki a za doradców swych,proszę zauważyć,wziął samych żydów."
  A tak mimochodem z wypowiedzi matki Boniego wynika,że Michnik,Mazowiecki kategorycznie w rozmowach zakulisowych odpowiedzieli marszałkowi Kuligowi na jego sugestie, że po rozpadu ZSSR ówczesne władze Radzieckie były wstanie zgodzić się na granice polski na wschód od linii Curzona.Jednemu z tych zdrajcy zrobiono z wszystkimi honorami pogrzeb państwowy a drugi cały czas z premedytacja tu działa,na rzecz powstania ,,Polskiego" państwa żydowskiego sieje wobec rodowitych polaków wrogą propagande,promując swych pobratyńców.
  Jestem przerażony i dlatego,że w miejscu gdzie rozstrzelano mego wuja żołnierza podziemnej AK,władze Polski wpuszczają sobie przedstawicieli obcego państwa do obrad.
 • @dalmichal 12:30:15
  .
  "Jestem przerażony i dlatego,że w miejscu gdzie rozstrzelano mego wuja żołnierza podziemnej AK,władze Polski wpuszczają sobie przedstawicieli obcego państwa do obrad."

  I O TYM PRZERAŻENIU, ale nie w kategoriach STRACHU lecz OBURZENIA, POLACY POWINNI dzisiaj GŁOŚNO MÓWIĆ, a nawet KRZYCZEĆ !!!
 • @Marek Lipski 13:30:43
  Lipski, jesteś w nie najlepszej formie. Te 2500 żydowskich bezpieczniaków zabezpieczających tę wizytę, z których większość popiera z pewnością wyzwiska Radwańskich w Izraelu, będą składali hołd Polakom!!! Zaiste masz niesamowite poczucie humoru.
 • @Marek Lipski 13:30:43
  obrady to jedno,

  usunięcie naszego krzyża, to drugie.
 • @Marek Lipski 14:11:32
  .
  "Oni składają Chołd polskiemu Narodowi"

  BARDZO PROSIMY o JAKIEŚ DONIESIENIA z WASZEJ PRASY lub izraelskich MEDIÓW, które w TEN SPOSÓB NAGŁAŚNIAJĄ obrady żydowskiego Knessetu na TERYTORIUM SUWERENNEJ POLSKI !!!
 • @Marek Lipski 13:30:43
  Panie Marku, poczytaj w Internecie, że w Katyniu, Charkowie, Miednoje nie zginął żaden żyd noszący polski mundur. Oni zostali od razu odłączeni od polskich oficerów, żołnierzy na swe żądanie. To co pan pisze to żydokomusze kłamstwa, une wrócili pod polskimi już nazwiskami, służyli żyobolszwii w IW/UB a część w Smierszy i NKWD. Pozdrawiam!
 • @Marek Lipski 14:39:37
  Ci których wymieniłeś nie przyjeżdżają robić sobie sesji kolego, mylisz pojęcia.
 • Bierzmy Polacy przykład z Greków!!! To także trzeba wysłać Bulowi, choć to nie Prezydent lecz sterowany rezydent,
  o fałszywym nazwisku, i życiorysie przez Kreml i Moskwę, to ich bardzo niebezpieczny dla Polski i nas Polaków agent i pacynka w rękach ich służb i przez nich wystawiona. >>> Grecy nadal dopominają się należności za zbrodnie niemieckich ojców i matek z lat wojny. Nasi zachodni sąsiedzi są wściekli http://wpolityce.pl/site_media/media/cache/8b/65/8b65fef85b3e70dc6e4796e87e3a83db.jpg
  Wikipedia: Niemcy wciągają swoją flagę państwową na zdobyty Akropol

  Niemcy są wściekli! Grecy znowu im przypomnieli, że są im za wojnę winni tyle pieniędzy, że ich zwrot spowodowałby natychmiastowe wyjście z dołka finansowego w jakim się znaleźli w wyniku kryzysu finansowego.

  Grecja trwa przy swoich żądaniach odszkodowania, które Niemcy powinni wypłacić za zbrodnicze okropności nazistów popełnione w czasie drugiej wojny światowej. Jednak nie ma to nic wspólnego z kryzysem finansowym tego państwa

  - napisał dziennik „die Welt” nawet nie kryjąc sarkazmu. „Die Welt” powołał się na jedną z dwóch największych greckich agencji informacyjnych – ANA, która zacytowała wiceministra i ministra spraw zagranicznych Grecji. Mieli oni rozmawiać w ostatnich miesiącach i tygodniach z były i obecnym niemieckim ministrem spraw zagranicznych właśnie o reparacjach wojennych.

  Niemcy wiedzą, że mają się czego obawiać. Za zbrodnie ich matek i ojców w latach 1941-44 w okupowanej Grecji winni są nawet 160 miliardów euro. Dług pochodzi stąd, że Niemcy (i Włosi też, ale oni spłacili swój dług po wojnie – przyp. red.) zmusili w 1942 r. grecki bank centralny do wypłaty bezzwrotnej pożyczki w wysokości 500 milionów reichsmarek na potrzeby wysiłku wojennego. Doprowadziło to do katastrofy ekonomicznej podbitego kraju. Dodatkowo Niemcy zabierali Grekom niemal całą wyprodukowaną przez nich żywność, w wyniku czego doprowadzili do śmiertelnej klęski głodu – przyjmuje się, że zmarło 300 tysięcy Greków.

  Nasi zachodni sąsiedzi uznali, że nie są nic winni, gdyż zmuszenie do wypłaty „kredytu” zostało uznane za załatwione umową z 1953 r., jednak Grecy są innego zdania i prawdopodobnie mają za sobą wiele argumentów prawnych, co wyraźnie irytuje Berlin.

  Slaw/ "die Welt" Ps. Tylko Izraelowi i żydom Niemcy płacili wszystkie odszkodowania bez szemrania. Grecy maja 100% racji, za szkody komuś uczynione trzeba płacić. Układy polityczne nie mają tu większego znaczenia, bo cierpiał cały naród!!!! Przypominam także Polakom, że śp. pan Prezydent Lech Kaczyński jako pierwszy przedstawił Niemcom taki rachunek. Obejmował on tylko straty materialne, bo wiadomo, że na życie ludzkie nie ma żadnej ceny. Może dziennikarze odszukaliby tę informacje sprzed lat i nam ten fakt przypomnieli. My też powinniśmy żądać odszkodowania, choćby za Warszawę burzoną po powstaniu dom po domu, bo ogarnęła ich ojców furia teutońska. Za samo tylko mienie komunalne Warszawy, zniszczone przez Niemcy, należność wynosi obecnie około 1.313 miliardów dolarów, czyli bilion trzysta trzynaście miliardów dolarów (należność plus odsetki). Do tego dochodzi mienie prywatne i wszystkie inne miejscowości w Polsce. Do tego dochodzi rzetelna zapłata za pracę przymusową. Do tego dochodzi odszkodowanie za śmierć milionów obywateli. I jakoś tak mi się wydaje, że ten bilion trzysta trzynaście miliardów osiemdziesiąt milionów dolarów to może jedna dziesiąta, a może pięćdziesiąta część należnej kwoty. Tylko w przypadku Polski, rzecz jasna. A wydaje mi się, że i Czesi mają co wyliczać, i nie tylko oni... z całą pewnością zbierze się miarka. Przy uczciwym wyliczeniu skutków w pieniądzu wychodzi, że już ta poprzednia próba europejskiej integracji, mimo obronienia się przed nią, mniej się wszystkim opłacała niż Niemcom. Gorzej to jednak dla nich wygląda po wystawieniu rachunków. NAZI-WNUKI, NAZI-DZIECI - PRZED WAMI TYSIĄC LAT HAROWANIA NA SPŁATĘ DŁUGÓW. http://naszeblogi.pl/40100-niemcy-wielki-narod-czy-potezny-pasozyt

  CZYTAJ W ORYGINALE ARTYKUŁ Z "DIE WELT".
 • BARDZO DOBRY, MOCNY LIST NASZYCH KOLEGÓW DARIUSZA BENEDYKTA I SŁAWOMIRA ANDRZEJA
  Tylko linkować i cytować.
  :)
 • @Marek Lipski 15:29:35 powtórzę jeszcze raz.
  To była chazarska, litwacka biedota, wmuszona powstającej z niewoli Polsce w latach 1918/1920 na siłę przez państwa zachodnie i światowe żydostwo, z czego bardzo się ucieszył Stalin, pozbył się biedoty żydowskiej, przekazując nam najgorszego z wrogów Polaków, polskości i Polski czyli zafundował na wroga wewnętrznego razem z Zachodem, w jakim celu to doświadczyliśmy i nadal doświadczamy na sobie do dziś, co potem skrzętnie wykorzystał w latach późniejszych, w 1939, w czasie wojny i po, korzystał z ich usług. Józef Piłsudski pod koniec życia żałował, że na te warunki Zachodu się zgodził, bo wróg wewnętrzny jest tym z najgorszych wrogów wtopionym w społeczność pod polskimi nazwiskami, bardzo trudny do zdemaskowania. Poczytaj o operacji niemieckiej SEZAM, kończonej przez żydobolszewię po wojnie, to ci oczy się otworzą i zmienisz zdanie. Wszystko znajdziesz w sieci, także poznaj archiwa Bundesarchive, masz do nich dostęp, znasz niemiecki przecież. Internet jest teraz bronią obosieczną i kopalnią wiedzy do niedawna tajemnej i tylko dla wtajemniczonych, dlatego chcą ograniczyć dostęp, bo prawda uwiera i bardzo boli demaskuje dotychczasowe kłamstwa. Nie bądź naiwny. Pzdr!
 • @ Konwent Narodowy
  Podoba mi się zdjęcie. Izraelska Policja rządziła podczas IIWW (http://thisiszionism.blogspot.com/2008/08/hitlers-jewish-police.html) i, jak widać, rządzi do dzisiaj!

  Do tego, TO SKANDAL, że panie Komorowska i Sikorska robią z Polski pokój gościnny dla swoich ziomków. Może myślą, że Polska to ich majątek?
 • @Zdzich 16:14:42
  Na drugim zdjęciu ten z lewej drugi to jakby tate Szewacha Weisa lub rebe Schudricha ten obok niego jakby Hartmana, mam rację czy nie? Pzdr!
 • @Marek Lipski 15:29:35 - PANIE MARKU, SŁOWO "HOŁD" SIĘ PISZE PRZEZ "SAMO HA".
  Proszę poprawkę nanieść. Dziękuję.
  A list Ciesielskiego i Zakrzewskiego nie jest rasistowski. Po prostu się domagają prawdy historycznej.
  ==========
  @Eugeniusz Sendecki 15:20:33Nawoływanie rasistowskie aby bojkotować chołd złożony Polakom?Zgrzyty w delegacji Izraelskiej // są również.Przecież żydzi zamordowani byli Polakami.Tak jak wielu ocalałych w Polsce centralnej a nie tylko ze wschodu narzuconych przez CCCP po 45.Wielu z Izraela nie odpowiada taktyka dyplomatyczna rządu ale akceptują.Pan realizuje Plan a dla mnie autorytetem jest Bóg. // Mam prawo do protestów przeciw rasistowskim atakom czy też odrzuceniu obywatelstwa polskiego tym ,którzy byli Polakami a nie Palestyńczykami. // Sorry to jest pana osobista opinia.Nie podzielam. // Dialogu życzy sobie Papież Franciszek,szanowny Panie.... // nadużycie link skomentuj // Marek Lipski 18.01.2014 15:29:35
 • @Marek Lipski 14:11:32
  Czy ty się na łby pomieniałeś??? Diaspory zydowskie sterują wieloma rządami , począwszy od Rosji, USA , Anglii , Polski, Niemiec itp!!! Oni mają poteżne wpływy na swiecie i zagarniaja co się da!!! Jeżeli chcesz pisać o powaznych sprawach, to kup sobie słownik języka polskiego, bo pisze się hołd, a nie chołd!!!
 • @Marek Lipski 15:29:35 po przeczytaniu tego co poniżej widzę, że z tym holokitem coś nie tak.
  Nazis trusting the Jews who not only boycotted German goods but also were first to declare holy War on Hitler's Germany back in 1933? ("World Jewry (Judea) declares war on Germany in 1933". ) http://2.bp.blogspot.com/_s5yaZ0Ye2Mo/RydzrFE4sGI/AAAAAAAAEhw/o2lnMXH3QV0/s1600/express2.jpg http://sos-at.blogspot.com/2007/10/1933-jewry-declares-war.html Adolf Hitler Founder of Israel http://thisiszionism.blogspot.com/2006/08/adolf-hitler-founder-of-israel.html Tale of the Tapes http://thisiszionism.blogspot.com/2010/01/tale-of-tapes.html The King's Torah: a rabbinic text or a call to terror? http://just-another-inside-job.blogspot.com/2010/01/kings-torah-rabbinic-text-or-call-to.html Fake Holocausts http://thisiszionism.blogspot.com/2006/04/fake-holocausts.html 'Dead Americans good for Israel' Report: Netanyahu says 9/11 terror attacks good for Israel http://factsnotfairies.blogspot.com/2008/04/report-netanyahu-says-911-terror.html Beware the Power of the Jew http://just-another-inside-job.blogspot.com/2008/12/beware-power-of-jew.html Cartoons and Bordellos http://thisiszionism.blogspot.com/2008/02/zionist-newspapers-reprint-prophet.html US Rabbi calls on Israel to kill Palestinian 'women, children and cattle' http://thisiszionism.blogspot.com/2009/06/us-rabbi-calls-on-israel-to-kill.html 'Kosher Anti-Semitism' http://thisiszionism.blogspot.com/2007/11/kosher-anti-semitism.html Jews in the Nazi Military http://thisiszionism.blogspot.com/2008/02/jews-in-nazi-military.html 150 000 Jews in Hitler's Army http://just-another-inside-job.blogspot.com/2007/04/150-000-jews-in-hitlers-army.html Jews and Nazis: They Need Each Other Part1 http://just-another-inside-job.blogspot.com/2007/04/jews-and-nazis-they-need-each-other.html Jews and Nazis: They Need Each Other (Part 2) http://just-another-inside-job.blogspot.com/2007/04/jews-and-nazis-they-need-each-other_17.html Jews and Nazis: They Need Each Other (Part 3) http://just-another-inside-job.blogspot.com/2007/04/jews-and-nazis-they-need-each-other_3154.html Thursday, 28 February 2008
  Jewish works found in Hitler's personal record collection http://thisiszionism.blogspot.com/2008/02/jewish-works-found-in-hitlers-personal.html Tuesday, 26 February 2008
  Hitler's secret Jewish girlfriend http://thisiszionism.blogspot.com/2008/02/hitlers-secret-jewish-girlfriend.html Hitler's Jewish Doctor http://thisiszionism.blogspot.com/2008/03/hitlers-jewish-doctor.html Hitler's Jewish solicitor http://thisiszionism.blogspot.com/2008/02/hitlers-jewish-solicitor.html HITLER'S JEWISH PSYCHIC http://thisiszionism.blogspot.com/2008/02/hitlers-jewish-psychic.html Hitler Loved Jewish Tunes http://thisiszionism.blogspot.com/2008/03/hitler-loved-jewish-tunes.html HITLER BEN ROTHSCHILD http://thisiszionism.blogspot.com/2008/06/hitler-ben-rothschild.html http://1.bp.blogspot.com/_s5yaZ0Ye2Mo/SObrxe8TTPI/AAAAAAAANW8/DIWh873yC9I/s1600/gaza_carrtoons8.jpg Jewish Israeli professor – Arnon Sofer - made this quote to the Jerusalem Post regarding the Jewish-Zionist-Israeli people:

  "If we want to remain alive, we will have to kill and kill and kill. All day, every day. If we don't kill we will cease to exist." -Israeli Prof. Arnon Sofer of Haifa University, Jerusalem Post "When I open the police files I find detailed reports about Jewish criminals. The archives have enough material for 100 historians and for 100 years, and even then they won't finish." -- Haartez News. Jerusalem, Tuesday, November 2, 2004 'Judaism is not a religion at all. It’s a license to lie, cheat, steal, rob, exploit, prostitute, enslave, destroy, torture, murder… as long as the victim is not Jewish. It’s a mental disease somewhere in between bipolar disorder and psychopathy. It’s the membership in a terrorist, satanic cult.' -Andrew Winkler, Editor/Publisher, ZioPedia
 • @Marek Lipski 14:39:37
  Jak dla ciebie jedynym autorytetem jest Pan Bóg, to idż do klasztoru i tam będziesz prowadził medytacje i uczone dyskusje z mnichami!!! Polecam portal"poznajprawdę.net" i tam mozna poczytać , jakie nazwiska nosili wcześniej ludzie publiczni, którzy mają duży wpływ na zycie Polaków!
 • Panie Lipski, ilu was jest?
  W jednym poście pisze pan wszystkie wyrazy HOŁD przez CH a w następnym poście pisze pan wszystkie wyrazy HOŁD przez samo H.

  Czy pana komentarze są pracą zbiorową?

  Jeszcze jeden problem...
  Gdy otwieram stronę na pana Blogu, to anti malware podnosi alarm.
 • @BłękitnyOceanstnieje 17:01:49
  Albo wysłanie na przysłowiowy Berdyczów, skutek ten sam. Oj naiwni, naiwni. Pzdr!
 • @Marek Lipski 20:12:18
  "Arabowie zwłaszcza fanatyczni nie porzucą swoich celów
  zniszenia Europy w tym Polski i Izraela."

  Izrael nie leży w Europie.

  I skończ pan z tymi agitkami. Na portalu NEon24.pl propaganda syjonistyczna jest niemile widziana.
 • Popieram
  Zauważyłem, że wielu szanownych komentujących rodaków dało się ponieść emocjom w związku z aktywnością dyżurnego hasbary na tej stronie. Nie zmienia to jednak faktu, że w przeważającej większości wypowiedzi widać troskę o nasz kraj , który jest poddany inwazji obcych sił. Popieram list do prezydenta mając oczywiście na uwadze fakt, że najprawdopodobniej nie trafi on na biurko adresata zamieciony pod dywan przez 'doradców' prezydenta.
 • @Marek Lipski 13:30:43
  Zgoda ale niech te odwiedziny nie są ochraniane karabinami maszynowymi jakby ta wizyta odbywała się w Syrii.Tylko szacunek zasługuje na szacunek.Nienawiść i szerzenie nienawiści do Polaków jest mocno naganne.
  Domaganie się zaś odszkodowania za II wojnę światową od narodu napadniętego przez Niemców jest zwykłym świństwem takim jak potraktowanie Karskiego w Ameryce.
 • Przedsiębiorstwo Marek Lipski
  Po analizie wpisów wydaje mi się,że Marek Lipski to firma a wpisów dokonuje kilkoro pracowników jednocześnie.
 • CAŁA PRAWDA o AUSCHWITZ !!!
  .
  http://youtu.be/yhaH7tEsauo
 • @Marek Lipski 21:28:30
  "Pan się zgadza aby kobiety czy dzieci w Polsce były torturowane przez Czeczenów opłacanych przez Hamas?"

  "Pana propaganda jest dla neon24.pl kontraproduktywna i szkodliwa
  dla Zarządu, Rodziny Grabowskich jak i rodziny Opara."

  "Ona jest agitacją dla terrorystów muzułmańskich gdyż gdy czytają
  Pana analizy dochodzą do wniosków że mają rację i dalej
  mordują..."

  Ja panu nie potrafię pomóc ale mamy na portalu dwóch lekarzy.
  Może oni coś poradzą?
 • @Marek Lipski 23:52:43
  Panie Lipski, pan to faktycznie jestes bot internetowy.
  Ostatni raz proszę uprzejmie nie zajmować się moją osobą i nie martwić sie o właścicieli portalu. Też pana pozdrawiają.
 • @casus Lipski
  Panstwo, dajcie sobie spokoju z trollem Lipski, bo naprawde nie ma sensu. Ja mu juz diagnoze wydalem i jestem zupelnie pewnym, ze albo nie wzial dzisiaj przepisanych medycznie tabletek, albo tez naduzyl zdrowo sliwowicy paschalnej. Efekty widac.
  Nadto, jak przelecialem sobie jego tfoorczosc, to ciezko mi jest zrozumiec realnosc opieki nad dziecmi, kompozycje muzyki na komputerze, pobyt w krajach arabskich i Niemczech, straty rodzinne w Katyniu i z rak terrorystow, itp. brednie jakich jest pelno w jego odpowiedziach.
  Juz 15 lat temu na roznych listach dyskusyjnych byli trolle, ktorzy zajmowali sie rozwalaniem wszystkiego, co mialo miejsce. Kto ich oplacal, heck only knows, ale w wiekszosci byli to wsciekli amatorzy, ktorym zycie pozawijalo sie w sploty i wezly, tak wiec, jedynym wyjsciem bylo sr...nie ile sie da. I najczesciej bez sensu. Tak i tu jest i najlepiej nie reagowac; niech plecie co chce i tak nie bedzie z tego owocow!!!! Tyle i causa finita!!!!!
 • RAFAŁ GAWROŃSKI o OBRADACH KNESSETU w POLSCE !!!
  .
  http://youtu.be/RcDajgvNT9o

  „PRZEDE WSZYSTKIM CHCIAŁBYM SKIEROWAĆ SŁOWA do HIERARCHÓW KOŚCIELNYCH:

  PROSZĘ nie DEKLAROWAĆ, że DZIAŁACIE PAŃSTWO w INTERESIE POLSKI i POLAKÓW, jeżeli NIE BRONICIE SUWERENNOŚCI POLSKI przed OBCYM NARODEM”

  – Rafał Gawroński, prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce
 • Nawiązując do opinii wypowiedzianej przez Pana Andrzeja Szuberta/Opolczyk.pl na prowadzonym przez niego blogu Opolczyk.pl
  i jego tam komentarza do przywołanego wyżej w artykule listu otwartego dodam, iż największymi „antysemitami” w Polsce są sami koczownicy. Oni też są największymi „Polakami” w Polsce. Szybkość wcielania się przez nich w kolejne role jest większa od ilości wychodzących, produkowanych każdego roku przez Hollywood filmów, który powszechnie uznawany jest też za ich dzieło. Wracając jednak do listu należy przy jego ocenie , zresztą jak przy ocenie każdej informacji ocenić go przez pryzmat jego wiarygodności co do treści w nim zawartej, jak również poprzez sprawdzenie wiarygodności źródła informacji. O ile wiarygodność treści nie budzi większych zastrzeżeń dla patriotycznego odbiorcy, nie można wykluczyć, iż została ona skompilowana i uznana za swoją poprzez zawłaszczenie analizę obecnych nastrojów i poglądów środowisk patriotycznych, tak już wiarygodność źródła informacji budzi moje zastrzeżenia. Konwent Narodowy jego skład to mieszanka ludzi i osobowości, która mówi sama za siebie /Delimat, ,Sendecki , Świtoń, Gawroński i inni/ To ludzie , którzy bardziej udają Polaków, niż faktycznie nimi są. Do nich zaliczyć należy Sławomira Zakrzewskiego jednego z dwóch sygnatariuszy tego listu /co do drugiego Ciesielskiego się nie wypowiadam, ponieważ jego nazwisko skądinąd mi bliskie nic mi na razie nie przypomina/. Ludzie Ci bez wyjątku to propagandziści w Polsce idei współczesnego mesjanizmu polegającej na głoszeniu i rozpowszechnianiu poglądów mających doprowadzić w Polsce do intronizacji Jezusa na króla Polski i przekształcenia Polski w państwo religijne. To obrońcy krzyża. Ich szkodliwa dla Polski i Polaków działalność prowadzona pod szczytnymi jak w tym liście hasłami – w mojej ocenie- bardziej ich umiejscawia i zbliża do masonerii , niż do patriotycznej opozycji. W przeszłości były już takie sytuacje jak koczownikom palił się grunt pod nogami to do pomocy wzywano masonerie i jezuitów. Wydaje mi się, iż taka sytuacja ma aktualnie miejsce w Polsce.

  źródło : mój pierwotny komentarz znajduje się na blogu Opolczyk.pl pod tym artykułem :

  http://opolczykpl.wordpress.com/2014/01/09/slowianski-porzadek-swiata/#comments
 • @Kula Lis 62 15:13:35
  Dzięki postawie takich polityków jak Lech Kaczyński, który policzył straty wojenne Warszawy, Polska ma potężne narzędzie nacisku na Berlin: niespłacone reparacje wojenne. Niezadowolenie Niemiec z podnoszonych co i rusz przez Greków kwestii niezapłaconych reparacji wojennych za zbrodnie III Rzeszy nie może dziwić. Nasi zachodni sąsiedzi są już przecież na etapie tworzenia na nowo historii drugiej wojny światowej, gdy okrucieństw dokonywali jacyś bliżej nieznani pozaziemscy naziści, którzy tworzyli „polskie obozy zagłady”, do których spędzali Żydów antysemici z Armii Krajowej.

  Grecy najwyraźniej nic nie robią sobie z tych niemieckich pomruków niezadowolenia. Nie dają sobie wmówić, że historia okupacji ich kraju przez niemieckie matki i ojców dzisiejszych Niemców, to rozdział zamknięty. I władze państwa oficjalnie szukają dokumentów potwierdzających, że Niemcy nie zapłacili za wyrządzone krzywdy.

  Warto porównać to zachowanie się Greków do sytuacji w Polsce, gdy w 2003 r. świeżo powołane wówczas do życia Powiernictwo Pruskie Rudego Pawelki zapowiedziało walkę o odszkodowania za majątki utracone przez „wypędzonych”.

  Kilku co odważniejszych włodarzy miast – w tym śp. Lecha Kaczyński jako prezydent Warszawy – rozpoczęło wówczas akcję zliczania strat w wyniku niemieckiej agresji, aby w razie czego przedstawić własne rachunki. Eksperci obliczyli, że Niemcy dokonali zniszczeń w samej tylko Warszawie na prawie 50 miliardów dolarów.

  Gdy we wrześniu posłowie prawicowi przeforsowali w Sejmie uchwałę wzywająca rząd do "wyegzekwowania od Niemiec reparacji wojennych" ówczesny rząd postkomunistów premiera Marka Belki zapowiedział otwarcie, że jest przeciw.

  Jednocześnie zaczęło działać silne już wówczas proniemieckie lobby w mediach, które przedstawiały obronę polskich interesów jako „hucpę polityczną”.

  Przywiązujemy wielką wagę do dialogu i dobrych stosunków między Polską a Niemcami

  – powiedział Byrt w rozmowie z dziennikiem "Tagesspiegel", w której przyznał, że rząd RP uważa sprawę reparacji za zamkniętą. Jego zdaniem nie należy oczekiwać wysuwania żadnych oficjalnych roszczeń ze strony rządu RP.

  Berlin, podobnie jak teraz przy problemie z Grecją, także w gorących miesiącach 2003 i 2004 r. starał się suflować Polsce swój pogląd, że wszelkich reparacji wojennych PRL zrzekła się w 1953 r. Faktycznie, ale to zrzeczenie się dotyczyło terenu NRD i Sejm PRL nigdy nie ratyfikował tej umowy, oraz nie wysłał noty dyplomatycznej do władz wschodnioniemieckich. Dzisiejsza RFN uznaje jednak sprawę za zamkniętą, gdyż w 1953 r. nie uznawała istnienia NRD.
  Sprawa niemieckich roszczeń wobec polskich ucichła po tym, gdy Trybunał w Strasburgu oddalił pozwy Powiernictwa Pruskiego. Jednak od czasu do czasu słychać zza Odry mało przyjemne pomruki.

  Jednak dzięki ówczesnej postawie polskich patriotów mamy realne narzędzie nacisku na Berlin. Na wszelki wypadek, gdyby obywatele Niemiec znowu wszczęli jakieś akcje przeciwko nam. http://wpolityce.pl/artykuly/72052-dzieki-postawie-takich-politykow-jak-lech-kaczynski-ktory-policzyl-straty-wojenne-warszawy-polska-podobnie-jak-grecja-ma-potezne-narzedzie-nacisku-na-berlin-ktory-nie-splacil-reparacji-wojennych Ps. Te prawie 50 miliardów ówczesnych dolarów (a dokładnie rzecz biorąc: 45,3 miliarda) to jedynie kwota podstawowej należności. Nieuregulowana od czasu spowodowania szkody, wzrosła do dziś do kwoty mniej więcej 1,3 biliona dolarów. TAK: 1.300 miliardów dolarów - za samo mienie publiczne w Warszawie. A zniszczyli przecież także mienie prywatne. A gdzie inne miasta? Zmusili też przecież ludzi do niewolniczej pracy, z czego próbowali się wykpić "odszkodowaniami" na poziomie poniżej 1 euro / godzinę. A gdzie odszkodowania za życie pomordowanych ofiar? http://naszeblogi.pl/40100-niemcy-wielki-narod-czy-potezny-pasozyt
  Najbardziej nikczemną sprawą jest schowanie pod dywan przez HGW roszczeń o odszkodowania za zniszczenie przez okupanta substancji mieszkaniowej Warszawy. L. Kaczyński, jako Prezydent Warszawy, deklarował właścicielom zniszczonych nieruchomości (lub ich spadkobiercom)pomoc prawną i swoje pełnomocnictwo w roszczeniach o odszkodowania. Odszkodowania te jako nie reparacyjne leżą w gestii Prezydenta Warszawy. Na koniec jedna ciekawostka, a właściwie 3. 1. Nie ma żadnej rezygnacji w formie dokumentu z odszkodowań wobec Niemiec. Ten dokument był rozpaczliwie poszukiwany i.. nie znaleziony. Bierut sobie coś chlapnął po deklaracji Stalina i to był koniec. 2. Zbrodnie wojenne, a więc niemieckie, nie przedawniają się. i 3. Miasto Warszawa i wszystkie miasta mogą indywidualnie wystąpić o odszkodowania. Wtedy, kiedy zaczęła się dyskusja, nie tylko Warszawa podsumowała swoje straty. Tak, że zarówno państwo jak pojedyncze miasta, wsie, mogą indywidualnie wystąpić o odszkodowania. Wtedy zresztą Niemcy wystąpili o zwrot biblioteki pruskiej. Na co min. Fotyga kazała przygotować dokumentację kradzieży dzieł sztuki z Polski przez Niemcy. Wyszła olbrzymia suma 20 mld. I wtedy FAZ napisał, że tak się przecież sprawy między przyjaciółmi(sic!?) nie załatwia. Mam nadzieje, że rząd PiS powróci do sprawy(choć mówiąc szczerze to w to wątpię. Musiałby być to rząd narodowy złożony wyłącznie z uczciwych etnicznych Polaków, żadnych mniejszości i unych w rządzie). Jak dobrze pójdzie, to około 200 mld euro powinno wrócić do Polski.
 • @Kula Lis 62 11:40:54 **** 200 MLD EURO za STRATY POLSKI w II WOJNIE ŚWIATOWEJ to KPINA !!!
  .
  "Jak dobrze pójdzie, to około 200 mld euro powinno wrócić do Polski."

  NIESTETY, to jest KWOTA mocno NIEDOSZACOWANA i dziwnie intensywnie WGRYWANA ostatnio W ŚWIADOMOŚĆ POLAKÓW !!!
 • @Kula Lis 62 11:40:54
  niestety, swoją ostatnią wycieczką do Kijowa JK pogrzebał swoją szansę wyborczą. Na plakatach wyborczych domalują mu sztandar UPA.
 • !!! PAMIĘTAJ NARODZIE POLSKI !!!
  .

  http://i43.tinypic.com/o0z49t.jpg
  .
  !!! KL AUSCHWITZ WZNIESIONO jako OBÓZ ZAGŁADY dla POLAKÓW !!!

  *****

  14 czerwca, na pamiątkę przybycia do Auschwitz pierwszego transportu więźniów politycznych – 728 Polaków, obchodzimy z ustanowienia Sejmu Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. Ta rocznica każdego roku przypomina, jak zaczęła się historia KL Auschwitz, wzniesionego jako obóz zagłady dla Polaków.

  Pociąg z Tarnowa wjechał na rampę Auschwitz w piątek, 14czerwca, 1940 roku. Nastroje były fatalne, tego dnia Niemcy wkroczyli do Paryża. Polskie nadzieje, pokładane we Francji, legły w gruzach.

  Z uchwały Sejmu RP z 8 czerwca 2006 roku:

  „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pamięci wszystkim ofiarom nazistowskich zbrodni. Łączymy się w uczuciach ze słowami Papieża Benedykta XVI o nauce, która dla przyszłości ludzkości płynie z miejsca, gdzie nienawiść do ludzi doszła do swych najdalszych granic (…) Sejm RP ustanawia Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych”.

  Byłoby roztropniej,gdyby Sejmustanowił narodowy dzień pamięci ofiar niemieckich obozów zagłady,a nie „nazistowskich”.

  Auschwitz-Birkenau pracował pełną parą na rzecz gospodarki niemieckiej i był państwowym koncernem przemysłowym zbudowanym przez niemieckie państwo.

  15 marca 1940 r., na zebraniu komendantów obozów w okupowanej Polsce, Heinrich Himmler powiedział:

  „Wszyscy fachowcy polskiego pochodzenia mają być wykorzystani w naszym przemyśle wojennym. PÓŹNIEJ POLACY ZNIKNĄ ZE ŚWIATA. (…) Godzina każdego Niemca się zbliża. Dlatego JEST RZECZĄ KONIECZNĄ, by WIELKI NARÓD NIEMIECKI WIDZIAŁ SWE GŁÓWNE ZADANIE w ZNISZCZENIU WSZYSTKICH POLAKÓW”.

  Wbrew tym słowom, Auschwitz jest dziś często wykorzystywany w propagandzie „europejskiej” PRZECIWKO POLAKOM, których zrównuje się z „nazistami”!

  (...)
  http://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/01/19/auschwitz-zniszczyc-wszystkich-polakow/
 • ---------------
  http://www.youtube.com/watch?v=jILG7Z8VnkU
 • @Konwent Narodowy 12:48:28
  Ja uważam, że to tylko za Warszawę, całość to ponad 1.5 biliona$ po dzisiejszym kursie.
 • @Kula Lis 62 17:27:57
  .
  "Ja uważam, że to tylko za Warszawę, całość to ponad 1.5 biliona$ po dzisiejszym kursie."
  .
  http://i40.tinypic.com/b482vs.jpg
  .
  ZA WARSZAWĘ TO TEŻ ZA MAŁO - ZDECYDOWANIE ZA MAŁO !!!

  ALE WIDAĆ, jak BARDZO POTRZEBA DZIŚ takich RZETELNYCH KALKULACJI ze STRONY POLSKIEJ !!!
 • @night rat 16:13:29 *** "misją Kościoła jest coś innego niż walka polityczna" !!!
  .

  "ŻYDZI usunęli KRZYŻ za ZGODĄ kardynała JÓZEFA GLEMPA" !!!
  .
  http://youtu.be/ie7rRAQhmkc
 • @interesariusz z PL 13:31:46
  Też tak myślę. Ciekawe kto? Mu tę wycieczkę doradził? Oto jest pytanie? Środowiska i rodziny pomordowanych przez rezunów z UPA/OUN Polaków Mu tego nie darują, nie wybaczą. Pzdr!
 • @Marek Lipski 01:50:45
  Po pierwsze to p. Marek powinien się douczyć, bo obóz w Oświęcimiu nie był obozem zagłady, ale obozem pracy przymusowej. Świadczy o tym choćby rejestracja więźniów i nadawanie im numerów obozowych. To, że słabszych więźniów, albo buntujących się Niemcy zabijali - jest odrębną kwestią. Obozem zagłady była Brzezinka!!! Powinni się co niektórzy na tym forum douczyć w tym p. Marek. Wczoraj minęło 69 lat od zajęcia Krakowa przez Wojska Sowieckie. Jeszcze dziewięć mroźnych dni czekali w obozie ci więźniowie, którzy nie poszli w "marszu śmierci". Byli to większości Polacy.
 • @detektywmjarzynski 08:53:30
  W kontekście faktów :

  - wskazanego przez Opolczyka.pl poddania przez posłów sejmu RP pod patronat św. Jana z Dukli

  http://cyklista.wordpress.com/2014/01/19/sklerykalizowany-sejm-podejmuje-koscielne-uchwaly-watykanskich-urzednikow/


  - pojawiających się na razie pojedynczych przypadków zawierzenia w Polsce niektórych miejscowości przez ich lokalnych notabli- burmistrzów / Kamień Pomorski / Jezusowi Chrystusowi patrz:

  http://www.kamienskie.info/burmistrz-karpinski-zawierzyl-gmine-jezusowi- chrystusowi/#comment-85572

  - działalności na terenie Polski grup o charakterze masońskim na siłę prących do intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski /na przykład Konwent Narodowy Polski/ :

  http://www.youtube.com/watch?v=G6fJF7qZfp0

  http://www.youtube.com/watch?v=4mGk6oaeN4E

  http://www.youtube.com/watch?v=3DBBhC18Itg

  http://www.youtube.com/watch?v=7MTagqEP7vA

  http://www.youtube.com/watch?v=MIe2XkGkzKg


  nie ulega żadnej wątpliwości, iż w Polsce po jej rozgrabieniu przez Międzynarodową Lichwę przy udziale ich agentury umieszczonej w centrach decyzyjnych wszelakiej władzy, a więc władzy wykonawczej, ustawodawczej, sądowniczej, medialnej przygotowywany jest zamach na wolności religijne, duchowe Polaków mający na celu pozbawienie nas wolności duchowej i uczynienie z Polski państwa religijnego poprzez intronizację Jezusa na króla polski. Temu wszyscy musimy przeciwdziałać. Czas najwyższy wyzwolić się z głupoty którą wśród nas,
  nota bene przy naszym udziale i naszym przyzwoleniu, szerzą i rozpowszechniają nasi wrogowie. Jeśli tego nie zrobimy będzie po nas nie tylko w sensie materialnym , lecz również duchowym.
 • @detektywmjarzynski 08:02:19
  .
  "działalności na terenie Polski grup o charakterze masońskim na siłę prących do intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski /na przykład Konwent Narodowy Polski/ "

  "przygotowywany jest zamach na wolności religijne, duchowe Polaków mający na celu pozbawienie nas wolności duchowej i uczynienie z Polski państwa religijnego poprzez intronizację Jezusa na króla polski."

  ROZPOWIEDZIEĆ w KAHAŁACH, żeby SIĘ NIE BAĆ - POLACY to NAJBARDZIEJ TOLERANCYJNY NARÓD na ŚWIECIE !!!
 • UWAGA !!! PO OPUBLIKOWANIU LISTU NA *blogomedia24.pl* KONTO KONWENTU NARODOWEGO zostało ZABLOKOWANE !!!
  .
  http://i42.tinypic.com/293ejc5.jpg
  .
  OTO TREŚĆ UZASADNIENIA:
  ________________________________
  Szanowni Państwo,

  portal Stowarzyszenia Blogmedia24.pl nie jest słupem ogłoszeniowym dla nikogo. Swoje odezwy prosimy wysyłać na adres adresata.
  Stowarzyszenie ma swoje zadania statutowe, a informację o posiedzeniu Knsessetu zamieściło już dawno temu.
  (...)
  Państwa list do prezydenta został usunięty, a konto zablokowane z powodów podanych wyżej.

  Pozdrawiam

  Elżbieta Szmidt
 • POZYTYWNE ODNIESIENIE SIĘ do OBRAD KNESETU na TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ idzie w JEDNYM SZEREGU, albo z GŁUPOTĄ, albo z AGENTURĄ !
  POZYTYWNE ODNIESIENIE SIĘ do OBRAD KNESETU na TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ może IŚĆ w JEDNYM SZEREGU i POD RĘKĘ, albo z GŁUPOTĄ, albo z AGENTURĄ !!!
  .
  http://i40.tinypic.com/30shd02.jpg
  .
  TO kolejny BALON PRÓBNY, który PRZETESTOWAĆ MA z jednej strony ODPORNOŚĆ PATRIOTÓW, a z drugiej SPOLEGLIWOŚĆ KOLABORANTÓW !!!

  *****

  Z Grzegorzem Braunem rozmawia Agnieszka Piwar.

  27 stycznia br., odbędą się w Polsce (!) obrady Knesetu. Po raz pierwszy w historii izraelski parlament zorganizuje swoje obrady poza terytorium państwa Izraela. Co to dla Polski oznacza, że izraelscy parlamentarzyści postanowili – za przyzwoleniem polskich władz – obradować właśnie tutaj?

  To jest, jak mniemam, kolejna faza oswajania tubylczej ludności z kolejną „transformacją”, której efektem mają być istotne zmiany w formule zarządzania tym post-sowieckim, neokolonialnym tworem quasi-państwowym, jakim jest obecna atrapa państwa polskiego. Po „happeningu” artystki Bartany „RUCH RENESANSU ŻYDOWSKIEGO W POLSCE”, po urągającym prawdzie historycznej scenariuszu ekspozycji Muzeum Żydów Polskich, że o operacji „Jedwabne” nie wspomnę – to kolejny balon próbny, który przetestować ma z jednej strony odporność patriotów, a z drugiej spolegliwość kolaborantów. Ci ostatni prześcigają się w zgadywaniu życzeń faktycznych suwerenów – czego świeżą manifestacją jest ustawa 1066. Bez niej nie dałoby się wszak legalnie przeprowadzić tej operacji propagandowej, o którą Pani pyta – wszak do zapewnienia profesjonalnej ochrony tego kwiatu elity państwa położonego w Palestynie, który w najbliższych dniach wyląduje nad Wisłą, musiał tu już zawczasu zjechać kontyngent tamtejszego wojska i bezpieki w sile co najmniej dywizji.

  W niektórych środowiskach, określających się jako patriotyczne spotkamy się z opinią, że „nie mamy czego się obawiać”; lub też „posiedzenie Knesetu (…) to dla Polski dobre wydarzenie, (…) dlatego, że odbywa się pod hasłami polskiego filosemityzmu (…)”, co – zdaniem niektórych – przyczyni się do pozbycia łatki antysemityzmu. Czy Pana zdaniem pozytywne odniesienie się do obrad Knesetu na terenie Rzeczypospolitej może iść w jednym szeregu z patriotyzmem?

  Może iść w jednym szeregu i pod rękę albo z głupotą (to wersja optymistyczna), albo z agenturą (to wersja realistyczna) – co na jedno wychodzi, co do praktycznych konsekwencji. Nie jest wielkim odkryciem, że Polską zarządzą konsorcjum służb reprezentujących racje stanu różnych państw, z których żadne nie jest polskie. Główni udziałowcy, to rzecz jasna Rosjanie i Niemcy; pakiecik kontrolny zachowują Amerykanie; tradycyjnie trzymają ręce na pulsie Anglicy i Francuzi; mocne karty mają Ukraińcy; penetrują Chińczycy – to wiadomo, ale chyba tylko służby państwa położonego w Palestynie czują się u nas do tego stopnia swobodnie, by na długo przed ustawą 1066 bez krępacji na co dzień obnosić się u nas z bronią i podejmować działania połączone np. z czasowym zamknięciem stołecznego lotniska (sic).

  Szkoda czasu na dywagacje o jawnych zaprzańcach i sprzedawczykach, którym ten stan rzeczy bardzo odpowiada – bo po prostu innego sobie nie wyobrażają. Działalność partii ruskiej (np. Komorowski, Palikot, Pawlak i inni tzw. postkomuniści), czy partii pruskiej (np. Tusk, Graś et consortes) przynajmniej nie nastręcza większych problemów intelektualnych. Problem w tym, że po stronie p.o. patriotycznej, prawicowej, nominalnie konserwatywnej, a także wśród „niezależnych” i „niepokornych” dziennikarzy również dominuje filozofia klientelizmu – tyle że zorientowana na inne stolice (i może inne, choć wcale nie koniecznie, loże). Obowiązuje np. dogmat, że Polskę można wygrać wyłącznie pozostając niezłomnym sojusznikiem Imperium Amerykańskiego – tego zaś nieodzownym warunkiem jest lojalność wobec Izraela.

  Problem w tym, że tamtejsza elita hołduje silnym antypolskim resentymentom, co stawia pod znakiem zapytania możliwość zachowania jakiejkolwiek partnerskiej równowagi i równoprawności we wzajemnych stosunkach. Są to resentymenty albo zadawnione, ugruntowane na rasistowskiej plemiennej, bałwochwalczej ideologii, której prominentnym wyrazicielem był np. zmarły niedawno guru ortodoksji talmudycznej, rabin Ovadija Josef – przypomnę dla porządku jego złotą myśl: „Goje, jak zwierzęta, od tego są, żeby służyć Żydom”. Albo też płyną owe resentymenty z wychowania opartego na świeckiej quasi-religii Holokaustu, której integralnym, konstytutywnym elementem jest urzędowe propagowanie wśród izraelskiej młodzieży kłamstw na nasz temat – czego popis dał przed dziesięciu laty generał Amir Eshel: „800 lat słuchaliśmy Polaków i więcej już nie musimy”. Jak z takimi ludźmi, którzy najwyraźniej w najlepszym przypadku szczerze nami pogardzają, robić jakąś wspólną politykę – to jest zagadka, której rozwiązania nie przyniosą gołosłowne zapewnienia panów Sikorskiego, Bartoszewskiego, ani nb pana Waszczykowskiego.

  Poza wszystkim, jak zauważył jeden z moich przyjaciół: „Do sojusznika nie wysyła się komornika”. A tymczasem pan Bobby Brown szef zespołu HEART (tj. specjalnej agendy państwa Izrael ds. rewindykacji majątkowych – tj. zuchwałych wymuszeń, patrząc z perspektywy polskiej racji stanu) ocenił swą wizytę w Polsce (blisko rok temu całkowicie przemilczaną przez media głównego ścieku) jako „przełomową”. Na czym owa „przełomowość” polegała – tego dowiemy się pewnie dopiero po fakcie. Tj. po tym, jak najpierw wezmą nas pod włos – np. ogłaszając w Krakowie, że nieładnie mówić „polskie obozy koncentracyjne”. Nb w Krakowie to akurat żadna nowina – wiemy jak było – a na rezonans tej nowiny w szerokim świecie zanadto bym nie liczył.

  Głośnym echem odbiła się cenzorska reakcja redaktora naczelnego portalu Fronda.pl, który jak tylko dostrzegł na swojej stronie przedruk felietonu red. Stanisława Michalkiewicza – nawiązujący do obrad Knesetu w Polsce – natychmiast go usunął. Co więcej, swoją decyzję opatrzył komentarzem zapowiadającym, że w przyszłości na łamach Frondy.pl nie opublikują więcej tekstów red. Michalkiewicza. Pan również zareagował i w odpowiedzi na cenzurę red. Terlikowskiego zażądał usunięcia z portalu Fronda.pl przedruku wywiadu jaki udzielił Pan KSD. Co Pana zdaniem skłoniło red. Terlikowskiego do takiej cenzury? Czy tak desperackie zachowanie mogło być spowodowane jakimiś naciskami ‘z góry’?

  Nie podejmuję się psychoanalizy wymienionego przypadku – który wygląda na kliniczny, mocno zaawansowany, kto wie, czy nie wręcz beznadziejny. Warto jednak zauważyć, że „Fronda” figuruje na liście interesów dotowanych przez aktualną władzę ludową – i to chyba dość, by zrozumieć, że nie mamy do czynienia z wolnymi ludźmi.

  Inna rzecz, że trudno pewnie najżarliwszym nawet katolikom utrzymać pion, skoro i niektórzy pasterze, ba nawet arcypasterze potrafili się tymczasem dokumentnie pogubić. Ze zgrozą czytam np., że jeden [JE bp Ryś w tzw. dniu judaizmu 2014] naucza o „judaistycznych korzeniach chrześcijaństwa”, a inny [JE abp Gądecki podczas wizyty w Izraelu 2013] oświadcza, że wszelkie problemy w przeszłości „zawinione były przez młodszą wspólnotę”, przy czym z kontekstu najwyraźniej wynika, że ma na myśli Kościół (sic). Skoro zdarzają się nawet tak dalece niedoinformowani pasterze to nie ma się co dziwić, że ludzie świeccy hołdują teologicznym absurdom kiełkującym na gruncie ignorancji historycznej. Nb przy okazji polecam dobre antidotum – pożyteczną lekturę, np.: prof. Jana Iluka, Żydowska politeja i Kościół w imperium rzymskim u schyłku antyku – Tom II, Żydowska antyewangelia (Gdańsk 2010) i prof. Israela Yuvala, „Dwa narody w twoim łonie. Wzajemne postrzeganie żydów i chrześcijan w późnym antyku i średniowieczu” (Berkley 2006) – to są naukowe prace potwierdzające fakt kształtowania się judaizmu talmudycznego, jako negacji Dobrej Nowiny. Całkowicie błędnym jest więc mniemanie, że religia żydowska w jej współczesnych przejawach jest tożsama z religią w której wychowywali Pana Jezusa Jego Najświętsi Rodzice. Niestety ten właśnie fałsz rozpowszechniony jest dziś bardzo szeroko – także, jak widać na załączonych przykładach, wśród katolików. Wymieniony wyżej dziennikarz jest najwyraźniej jedną z licznych ofiar tego opłakanego stanu rzeczy.

  Co do nagonki na Michalkiewicza, to przypuszczam, że mamy po prostu do czynienia z „czyszczeniem przedpola” propagandowego przed wspomnianą hucpą w Oświęcimiu i Krakowie, a także przed tym wszystkim, co ma później nastąpić.

  Sprawę felietonu red. Michalkiewicza natychmiast opisała „Gazeta Wyborcza”, na łamach której możemy przeczytać taką wypowiedź red. Terlikowskiego: „Tekst Michalkiewicza był sprzeczny z naszą linią redakcyjną, Fronda ma zdecydowanie proizraelskie nastawienie. W czwartek opublikowaliśmy komentarz o tym, że posiedzenie Knesetu w Polsce to dobre wydarzenie dla naszego kraju. W związku z zaistniałą sytuacją nie będziemy już publikować na Frondzie żadnych tekstów Stanisława Michalkiewicza.” Czy w obecnej sytuacji, kiedy wiemy jak bardzo okrutny los państwo Izrael zgotowało prawowitym mieszkańcom Ziemi Świętej – Palestyńczykom, wśród których są także chrześcijanie – osoba określająca swoje nastawienie jako „zdecydowanie proizraelskie” ma w ogóle prawo nazywać się katolikiem, a kierowany przez siebie portal poświęconym?

  Oczywiście żenujące jest zapewnianie z góry, że się nie będzie sięgać po teksty jednego z najwybitniejszych felietonistów w dziejach dziennikarstwa polskiego (i literatury polskiej – ! – co stwierdzam jako patentowany polonista). Z drugiej strony, to przecież dobrze, że się koledzy i koleżanki tak wyraźnie określili; dzięki temu sytuacja od razu stała się bardziej klarowna – dla tych, ma się rozumieć, którzy zechcą samodzielnie asocjować fakty.

  Stosunek katolików do „kwestii bliskowschodniej” – cóż, to jest właśnie sprawa kluczowa. Czy Polska będzie bezpieczną przystanią dla katolików, państwem gwarantującym prześladowanym wiernym z całego świata, że tu między nami mogą być bezpieczni, a ich dzieci nie będą narażone np. na molestowanie moralne w naszych szkołach – ? – czy też może raczej Polska posłuży za bazę na stałym lądzie dla elit planujących ewakuację, a przynajmniej częściowe przeniesienie aktywów z jednostki flagowej wiecznie zagrożonej, szwankującej, jaką jest niewątpliwie państwo Izrael. Wszak w 2012 roku Henry Kissinger, którego możemy podejrzewać o różne rzeczy, ale nie o brak życzliwości wobec państwa położonego w Palestynie, zapowiedział, że w ciągu 10 lat Izrael przestanie istnieć. Istotnie, państwo żydowskie (w jego dotychczasowym kształcie geopolitycznym) przegrywa wyścig z czasem – przegrywa np. z własną demografią, z którą nie ma najmniejszych problemów zarówno całe nieprzyjazne otoczenie, jak i Palestyńczycy zamieszkujący w granicach Izraela. Zdaje się, że ewakuacja Żydów sowieckich ćwierć wieku temu (w ramach transformacji przełomu ll. 80./90.) odsunęła tylko w czasie to, co nieuchronne – i co dla elity żydowskiej od dawna oczywiste. Jaki ma być zatem przyszły kształt geopolityczny państwowości żydowskiej – ? – być może część odpowiedzi przynosi m.in. właśnie szeroka akcja propagandowa, akcje policyjne i akty polityczne, których świadkami będziemy w najbliższych dniach w Krakowie i w Oświęcimiu.

  Niestety jest jeszcze jeden możliwy element tego scenariusza: prowokacja. Trudno wykluczać, że to spiętrzenie przejawów aroganckich i zaczepnych działań, z którymi mamy do czynienia prowadzić ma właśnie do wywołania jakiś niepokojów, być może nawet aktów desperacji, których stłumienie i publiczne napiętnowanie posłuży do ostatecznej kompromitacji Polski na szerokiej arenie międzynarodowej. Niewątpliwie byłby to efekt pożądany przez zakulisowych planistów, ponieważ legitymizowałby wobec opinii międzynarodowej dalszą erozję, demontaż polskiej państwowości do czego preludium mogłoby być np. żądanie eksterytorializacji terenu obozu Auschwitz Birkenau; skoro okaże się, że władze warszawskie nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa tego światowego dziedzictwa w obliczu „zagrożenia faszystowskiego”, o którego rozreklamowanie na Zachodzie zawczasu już przecież postarał się Adam Michnik.

  http://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/01/20/grzegorz-braun-o-obradach-izraelskiego-parlamentu-w-polsce/
 • KRZYŻ na TORACH do AUSCHWITZ - POLSKA DROGA do NIEBA 27-01-2014 !!!
  .

  http://youtu.be/5sTX0d9eAnM

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031